BIZNES&POLITYKA

Uwaga! Trwa mobilizacja wojska. Wezwania do natychmiastowego stawiennictwa!

Wojska Obrony Terytorialnej informują o wielkiej mobilizacji żołnierzy.

WOT to jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy:

 

  • „prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi i wsparcia oraz elementami układu pozamilitarnego (UPM);

  • prowadzenie samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych;

  • udział w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach;

  • realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;

  • prowadzenie działań informacyjnych”

 

Wojska Obrony Terytorialnej – https://www.instagram.com/wojska_obrony_terytorialnej/

 

Na koniec października 2020 przeprowadzono wielką mobilizację sił WOT:

 

„Piątek, 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. (…)

Łącznie do jednostek WOT oprócz ponad 2 220 żołnierzy dzisiaj zaangażowanych w operację, przybyło dodatkowo 19 503 żołnierzy, co stanowi 84% stanów osobowych.”

 

Oficjalnym powodem tak wielkiej mobilizacji Sił Zbrojnych jest walka z koronawirusem i udział w operacji Trwała Odporność.

Do tej pory przy zachorowaniach na Covid-19, które doszły do poziomu 20 tysięcy dziennie, pracowało 2200 żołnierzy. Zwiększenie liczby i mobilizacja Wojsk Obrony Terytorialnej do ponad dwudziestu tysięcy żołnierzy, może wskazywać na przygotowanie sił zbrojnych także do innych działań.

W ostatnich dniach wiele mówi się o ewentualnym wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Tym samym wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach dają do myślenia.

 

 

 

cyt. terytorialsi.wp.mil.pl