BIZNES&POLITYKA

Ustawa „Lex Czarnek” uchwalona. Co zmieniają jej zapisy?

Mianem ustawy „Lex Czarnek” została nazwana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe.

Podczas głosowanie nad „Lex Czarnek” w Sejmie, za zmianami było 227 posłów, a 214 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jakie zmiany wprowadzono w ustawie Prawo oświatowe?

 

https://www.facebook.com/CzarnekPL/

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy w większym stopniu będą kontrolowane działania organizacji pozarządowych w szkołach. Na dwa miesiące przed rozpoczęciem proponowanych zajęć, fundacje i stowarzyszenia będą musiały przedstawić szczegółowy plan zajęć. W ciągu 30 dni taki projekt zaopiniuje kurator oświaty.

 

Ponadto kuratorzy oświaty będą mogli:

 

  • wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora placówki oświatowej, jeśli ten nie spełnia zaleceń kuratora; takie odwołanie będzie bez okresu wypowiedzenia
  • wydać nakaz nadzoru pedagogicznego nad niepublicznymi placówkami oświatowymi

 

Ustawa „Lex Czarnek” rozszerza też możliwości prowadzenia nauki zdalnej. Taka forma edukacji możliwa będzie nie tylko w związku z koronawirusem, ale też w innych przepadkach, gdy zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni. Nauczanie zdalne będzie też możliwe dla dzieci z indywidualnym tokiem nauczania i przebywających w szpitalach.

 

>>>Kurator oświaty szczepienia nazwała „eksperymentem”. Czarnek: „Barbara Nowak przyjęła moją…”